شبکه ی افلاک تهران؛ شعبه ی خرم آباد

منتشر شده در پنج شنبه, 06 آذر 1393 23:06

  

ایوب محمدی /

شبکه ی افلاک لرستان که به عنوان فراگیر ترین رسانه ی محلی لرستان از پتانسیل بسیار بالایی در نقش زمینه سازی برای توسعه اجتماعی برخوردار است از همان ابتدا از دیدگاه ...

 

ایوب محمدی، نشریه فرهنگی و اجتماعی لور: شبکه ی افلاک لرستان که به عنوان فراگیر ترین رسانه ی محلی لرستان از پتانسیل بسیار بالایی در نقش زمینه سازی برای توسعه اجتماعی برخوردار است از همان ابتدا از دیدگاه منتقدین با حجم بسیار زیادی از سوء تدبیر و سوء عملکردها همراه بوده است و به تبع آن انتقادات بسیاری به مشی این شبکه و مدیران و کارمندان اجرایی آن شده است. این موضوع آنچنان است که گاه و بی گاه داد نمایندگان استان را هم در آورده است.
نحله های مختلف فرهنگی قوم لر از جمله لک ها و بختیاری ها و همچنین شهرهای استان جز خرم اباد و حتی گاها خود مردم خرم آّباد نیز در هر فرصتی زبان به اعتراض گشوده اند و مطالبات مردمی خود و به حق خود را از رسانه ای که به نام آنها ولی به رسم آنان نیست طلب کرده اند.
نخبگان و فعالان عرصه ی اجتماع کلان قوم لر هم به فراخور دیدگاه فرا استانی خود به موضوعات پیرامون قوم لر از رسانه ی افلاک انتظار عملکرد روشنی در زمینه ی قوم لر داشته اند که محقق نشده است.

اینان معتقدند شبکه ی افلاک رسانه ی استانیست که که نام لر را با خود یدک می کشد پس قاعدتا باید توجهی به همه ی مردم لر در سایر استان ها و مناطق نیز داشته باشد.


در این گفتار بر آن شدم تا به چرایی بی پاسخ ماندن مطالبات مردم از شبکه ی افلاک مطلبی را عرض نمایم. در این سال ها روند برنامه سازی در صدا وسیمای ملی به گونه ای بوده است که اقوام کمتر مورد توجه بوده اند و مطالبات اجتماعی و هویت خاص آنها به صورت یک لولویت مطرح نبوده است. و این موضوع تا آنجا پیش رفته است که برای نمونه در برخی از سریال های ساخته شده اقوام تنها به عنوان کسانی که لهجه و زبانی غیر تهرانی (زبان و ادبیات فارسی خاص پایتخت) و معمولا طنز گونه دارند و یا نوع تفکرات و ایده آل های اجتماعی آنان از عصر حاضر بسیار عقب تر است و یا معمولا در مشاغل پایین تر از شخصیت فارس تهرانی تا حد کلفت و غلام امکان حضور می یابند. به طور خاص برای قوم لر علاوه بر این فیلم ها و یا گاها مستندات طبیعی همواره برنامه هایی از کوچ و درو و دامداری و کوه نشینی و فقر و تنگدستی و ساده دلی و .... پخش می شود که بازخوردهای ناسالمی در روحیه ی اجتماعی مردم لر ایجاد کرده است.
حال ا این اوصاف ما چگونه از رسانه ای افلاک انتظار داریم که خارج از قاعده ی رسانه ی ملی عمل نماید و به زبان های لری حرمت نهد. به آموزش و پویایی فرهنگ های لری همت گمارد. معضلات اجتماعی را بررسی نماید. زیبایی های فرهنگی اجتماعی را عمیق بنگرد. به رشد سیاست منطقه ای مردم کمک کند. قومیت را متحد و یکپارچه در نظر بگیرد. شرایط سرمایه گذاری اجتماعی و اقتصادی را به صورت مطلوب و مورد خواست مردم فراهم نماید.
مگر نه اینکه تنها با ساخت برنامه هایی در همان سطح رسانه ی ملی و با همان سیاق تنها ادای لر بودن را در می آورند.
آیا می شود از چنین رسانه ای انتظار گسترش آگاهی های مردمی رادر حد توان واقعی رسانه و منطقه داشت؟
آیا به نظر شما شبکه ی افلاک شعبه ی خرم اباد صداوسیمای پایتخت نیست؟