دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396  

جدیدترین مطالب

به-مناسبت-روز-خلیج-فارس-خلیج-واژه-ای-لُری-ست
   محسن خواجه گیری لیراوی /در زبان لُری مردم جنوب ایران به خم، " خل "...
اقوام-و-تمسخر-قومیتی-از-دیدگاه-قرآن-لری-لیراوی
    محسن خواجه گیری /خداوند مئن قرآن ایفرمایه :  ای مردم شمانه وه یه زن...
ایل-لری-کرمان
  احد رستگار فرد /ایل بزرگ لری از ایلات بزرگ استان کرمان و رابُر است، لری...
بهتر-است-اول-خودمان-را-نقد-کنیم
   ابوالفضل بابادی شوراب /در فضای مجازی خواندم و دیدم که یکی از مجریان...
تاثیر-سبد-رای-محسن-رضایی-بر-انتخابات-96
  غلامعلی دهقان عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتدال و توسعه...
بیانیه-کمیته-صیانت-از-آب-چهارمحال-و-بختیاری-در-پاسداشت-۲۸-فروردین
  کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری در پاسداشت ۲۸ فروردین 1393...
  مجری برنامه بر لُر بودن آقای بیرانوند تاکید دارداما شوربختانه فرزند...
هیچ؛-سهم-لرستان-و-قوم-لر-از-کتب-درسی
  کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان چند سالی است که بدون کم و زیاد کردن...
معرفی-کتاب-شهر-های-تاریخی-لُرستان-فیلی
  معرفی اجمالی کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است. در فصل نخست به کلیات...
بالاخر-روحانی-لرها-را-رویت-کرد
   حسین زمانیان / در دولت روحانی نیز بسان دولتهای پیشین هیچ گامی در جهت...
 

 
 

عباس میرهاشمی: شورکات انیشه (کویر تفکر)

 

 

عباس میرهاشمی /

جهان عرو ایروزئل (امروزه) وا مشکلاتئ ری وریه که نه تنیا اوری خن برده که ده دونیا چهره نا خشئ ده اسلام هم نیایه وا دیار. ایسناکونه (اکنون) کوشت و کوشتار نهچی که (بویژه) قتل طفلون نایو او زنئل بئ پنا چی رایج بلکه قابل افتخارئ سی عروئل تکفیریه.

ده یه بدبختی تر ینا که باقی بسلمانان (چی هوز چچن و پاکسانی) هوم و عروئل چی راهبر و رهبلل بسلمونل سئل کنن او ده ائ قضیه بینه و و اموزکار (تقلیدکار) و اموسکار(متقلب)! یعنی کوشنن ده ائ بدبختی خوشو بوئن وه بکئ (بزرگی) او ده گپونشو ده عروئسان بفتن وا نها.

در هر حال هوز تکفیری داعش و نصره ری هرچی قاتل زنجیریه اسپیا کردنه او هوماری (گستره) بایانشو (حضورشان) ده لاراس تا چپلا (شرق تاغرب)، ده مئن سر تا توک پا جهان اسلامن گرته ده ور ار فکرئ نکئم کل خلک و کل ولاتل منن اسلام هئ ینا که ائ بئ مزگل موئن او مئ کن!

اما پرسشئ که جا داره ده ذئن بگواریه ینا که ریشه ائ گروئل چئنه او کجانه؟بعضئل اتقاتشو ها وه یه که امریکا سی قی وا شوروی ده افغانسان دس وه ترویج اسلام وا مایه خشینت زه. دما یه که شوروی شکس هرد او رت ائ گرویل وا اسلحه وا انکاناتشو منن وه جا. الوت یه نظر دورسیه امانه کامل. شاید سی بررسی کاربار ای بئ دینل قاتل باید ورگردئم و چینی (چگونگی) شکل گرتن آل سعود یا شاید گرک (نیاز) با رئم تا قیلنا (درازا-عمق) اسلام و ورز اسلام و عرو نایان جاهلی!