دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396  

جدیدترین مطالب

به-مناسبت-روز-خلیج-فارس-خلیج-واژه-ای-لُری-ست
   محسن خواجه گیری لیراوی /در زبان لُری مردم جنوب ایران به خم، " خل "...
اقوام-و-تمسخر-قومیتی-از-دیدگاه-قرآن-لری-لیراوی
    محسن خواجه گیری /خداوند مئن قرآن ایفرمایه :  ای مردم شمانه وه یه زن...
ایل-لری-کرمان
  احد رستگار فرد /ایل بزرگ لری از ایلات بزرگ استان کرمان و رابُر است، لری...
بهتر-است-اول-خودمان-را-نقد-کنیم
   ابوالفضل بابادی شوراب /در فضای مجازی خواندم و دیدم که یکی از مجریان...
تاثیر-سبد-رای-محسن-رضایی-بر-انتخابات-96
  غلامعلی دهقان عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتدال و توسعه...
بیانیه-کمیته-صیانت-از-آب-چهارمحال-و-بختیاری-در-پاسداشت-۲۸-فروردین
  کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری در پاسداشت ۲۸ فروردین 1393...
  مجری برنامه بر لُر بودن آقای بیرانوند تاکید دارداما شوربختانه فرزند...
هیچ؛-سهم-لرستان-و-قوم-لر-از-کتب-درسی
  کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان چند سالی است که بدون کم و زیاد کردن...
معرفی-کتاب-شهر-های-تاریخی-لُرستان-فیلی
  معرفی اجمالی کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است. در فصل نخست به کلیات...
بالاخر-روحانی-لرها-را-رویت-کرد
   حسین زمانیان / در دولت روحانی نیز بسان دولتهای پیشین هیچ گامی در جهت...
 

 
 

زنگیل سی کی وه دنگ درمیان

 

وه ری مرقیل لا خسل ولا بیه وکلک تیته ری دسیل نیایه بی و وه دورگردسیل میکرد.

 

زنگیل سی کی وه دنگ درمیان

نویسنده:ارنست همینگوی

لرسه:حسین نهاونی

 

وه ری مرقیل لا خسل ولا بیه وکلک تیته ری دسیل نیایه بی و وه دورگردسیل میکرد.اوئه گلال بی دنگی وجمجیل ده کوولیژمئوی ولی ده هوکوچیرنشون وه نها ده سرالیژی تن و واقیرا وه ری هارمی رت.چن صد گوم واروتر ده ونه,تیدیاراسیوی وه تیه می حرد.هو ری وه واباخوش کرد وگوت:مه ای اسیواسلن ده ویرم نی.هومتفاقش جواو ده:"وننه نو بنا کردنه,اسیوقئیمی که ایسا وننه دیته ده ایچه غلو هارتره".

هونشقه یل  نظامینه وه در کرد وده نوا خوش ولا کرد.رقیفئش پیاریش اسپی,کل,هیزدار که لواس کشاورزی ورش بی وپالایل درسه ده پاش داشت.جوونه اولی دش پرسی بعد ایچه پیله نموئه دی؟پیرپیا جواو دا؟نه تا ایچه کوو غلو لیژنی ولی ده ایسه وا دوما جوره دیوار هار میره.پیل ها ده ته ای سرالیژی.

نوئه داریل هان ده کو؟

ده هواسیو قری نوئه دارهیسا.

پیا جوون وا دیرسوسیل کزی ده راسا اسیو وئن وگوت:ده ایچه هوچ نوده داری نی.

ده وارونه اسیو دی سی وه هوا هیزگرته.ای دی راسا نوئه داره نشومیه.

نوئه داری هنی ده کو قرار گرته؟

ده لاپیل,کیلومتر سوم ده واروترگردنه.

ده اسیوچن نفر نوئه دارهیسن؟

چارنفر وارده یه افسر.

ده نوئه داری هار چن نفرن؟

تعداد ونوبیشتره.

ری پیل چن نفر؟

همیشه دوو نفر.

ایما وه هیزمهتی احتیاج داریم.ایسا چن نفر می تونیدده اختیار ایما بیلید؟

هرچی بهایت.ده ای کوگه ایما افراد غلو داریم.

مثلاچن نفر:

بیشترده صدنفر.ولی چن دسه متفاوت هیسن.ایما چن نفر احتیاج داریم؟

وختی بناپیله دیم وتوموئم.

میل دارید ایسه پیل بازدید بکید؟

ایسه نه,ده حال حاضرباس ای موادتوقسنی نه ده راسی قام بنیم تا دماتری,ولی ده راساگه اختفای موادتوقسنی تاراسا پیل نباس بیشترده یه سائت ونیم ره بوئه.

غلواسونه.فعلا ایسا گسنه نیسیت؟

پیاجووجواومثبت دا ولی نوهردنه وه دماتری موکول کرد.ده ای گیرنوحلمونه وه رقیف پیرخوش ری کردوگت:

راسی مه نومه تونه ده ویرم رته.

اسم مه انلمو ده خلک باکوداویلدم.راسی ایساشکت بیته وبقچه نه به مه تاایسانه مهت بنم.

رقیف پیرپیا جوونی بی بالابرز,لر,دارای ری که افتوئه تاوسون وبای زمسون تقریباسی وخشن کرده بی.شیوات دلپسندوتیاکارگئرایی داشت.ده جواو وه رقیفش گت:

ممنونم,خوم وننه می ارم.