شنبه, 03 تیر 1396  

جدیدترین مطالب

گفتمان-لُرگرایی،-باید-ها-و-نباید-ها
   ابوالفضل بابادی شوراب / عدم بیان این تعاریف در جامعه،باعث رشد ذهنیت...
روستای-پران-پرویز
   احمد لطفی / پران پرویز یکی از روستاهای حال حاضر شهرستان پلدختر از...
در-کابینه-جدید-از-آقای-روحانی-وزرای-بختیاری-می-خواهیم
   علی منصوری / " این صدای نسل جوان وپیام روشن مردم بختیاری است "در...
مقدمه-ای-در-شناخت-لطفعلی-خان-زند
   دکتر نجم الدین گیلانی /فضل و فضیلت آنگاه ارزشمند است که بیگانگان نیز...
مطالبه-گری-فرزندان-لر-در-خون-نشست
   حمید لطفی / واقعه تروریستی دوازدهم رمضان ( 17 خرداد ) نه تنها تهران که...
«پیوستار-لُری»-و-جایگاه-آن-در-زبان-های-ایرانی-شمال-غربی-و-ایرانی-جنوب-غربی
  وهاب کریمی حسنوند، ابراهیم خدایی/ تاکنون نگاه فراگیر و تطبیقی به زبان...
اولین-کتاب-نثر-به-زبان-لُری-مینجایی
   توضیحاتی در خصوص کتاب متن های ادبی (فارسی_لری مینجایی)   سایز...
انتخابات-لرستان-و-دنیایی-که-به-کام-پوپولیسم-شد-تحلیلی-بر-انتخابات-شورای-اسلامی-شهر-خرم-اباد
  ابراهیم خدایی / انتخاب های موج سالارانه و غیر قابل پیش بینی دارای ریسک...
برنامه،جهت-وهویت-مدرن-لر-گفتارچهارم-جغرافیای-سیاسی-وهارتلند-لرها
  شیح جهانگیر محمودی /مولفه هویتی دیگری که باید قومیت لر به آن توجه کند،...
اشتراکات-اعراب-خوزستان-و-مردم-لُر
   محسن خواجه گیری لیراوی /علاوه بر اشتراکات مذهبی بسیاری از طوایف عرب...
 

 
 

زنگیل سی کی وه دنگ درمیان

 

وه ری مرقیل لا خسل ولا بیه وکلک تیته ری دسیل نیایه بی و وه دورگردسیل میکرد.

 

زنگیل سی کی وه دنگ درمیان

نویسنده:ارنست همینگوی

لرسه:حسین نهاونی

 

وه ری مرقیل لا خسل ولا بیه وکلک تیته ری دسیل نیایه بی و وه دورگردسیل میکرد.اوئه گلال بی دنگی وجمجیل ده کوولیژمئوی ولی ده هوکوچیرنشون وه نها ده سرالیژی تن و واقیرا وه ری هارمی رت.چن صد گوم واروتر ده ونه,تیدیاراسیوی وه تیه می حرد.هو ری وه واباخوش کرد وگوت:مه ای اسیواسلن ده ویرم نی.هومتفاقش جواو ده:"وننه نو بنا کردنه,اسیوقئیمی که ایسا وننه دیته ده ایچه غلو هارتره".

هونشقه یل  نظامینه وه در کرد وده نوا خوش ولا کرد.رقیفئش پیاریش اسپی,کل,هیزدار که لواس کشاورزی ورش بی وپالایل درسه ده پاش داشت.جوونه اولی دش پرسی بعد ایچه پیله نموئه دی؟پیرپیا جواو دا؟نه تا ایچه کوو غلو لیژنی ولی ده ایسه وا دوما جوره دیوار هار میره.پیل ها ده ته ای سرالیژی.

نوئه داریل هان ده کو؟

ده هواسیو قری نوئه دارهیسا.

پیا جوون وا دیرسوسیل کزی ده راسا اسیو وئن وگوت:ده ایچه هوچ نوده داری نی.

ده وارونه اسیو دی سی وه هوا هیزگرته.ای دی راسا نوئه داره نشومیه.

نوئه داری هنی ده کو قرار گرته؟

ده لاپیل,کیلومتر سوم ده واروترگردنه.

ده اسیوچن نفر نوئه دارهیسن؟

چارنفر وارده یه افسر.

ده نوئه داری هار چن نفرن؟

تعداد ونوبیشتره.

ری پیل چن نفر؟

همیشه دوو نفر.

ایما وه هیزمهتی احتیاج داریم.ایسا چن نفر می تونیدده اختیار ایما بیلید؟

هرچی بهایت.ده ای کوگه ایما افراد غلو داریم.

مثلاچن نفر:

بیشترده صدنفر.ولی چن دسه متفاوت هیسن.ایما چن نفر احتیاج داریم؟

وختی بناپیله دیم وتوموئم.

میل دارید ایسه پیل بازدید بکید؟

ایسه نه,ده حال حاضرباس ای موادتوقسنی نه ده راسی قام بنیم تا دماتری,ولی ده راساگه اختفای موادتوقسنی تاراسا پیل نباس بیشترده یه سائت ونیم ره بوئه.

غلواسونه.فعلا ایسا گسنه نیسیت؟

پیاجووجواومثبت دا ولی نوهردنه وه دماتری موکول کرد.ده ای گیرنوحلمونه وه رقیف پیرخوش ری کردوگت:

راسی مه نومه تونه ده ویرم رته.

اسم مه انلمو ده خلک باکوداویلدم.راسی ایساشکت بیته وبقچه نه به مه تاایسانه مهت بنم.

رقیف پیرپیا جوونی بی بالابرز,لر,دارای ری که افتوئه تاوسون وبای زمسون تقریباسی وخشن کرده بی.شیوات دلپسندوتیاکارگئرایی داشت.ده جواو وه رقیفش گت:

ممنونم,خوم وننه می ارم.

اضافه کردن نظر

نظرات خود را، حداکثر در 800 کاراکتر، به خط فارسی بنویسید. نظرات حداکثر ظرف 72 ساعت بازبینی می شوند و در صورت تایید و صلاح دید مدیریت سایت به نمایش در می آید.

کد امنیتی
تازه کردن