دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396  

جدیدترین مطالب

به-مناسبت-روز-خلیج-فارس-خلیج-واژه-ای-لُری-ست
   محسن خواجه گیری لیراوی /در زبان لُری مردم جنوب ایران به خم، " خل "...
اقوام-و-تمسخر-قومیتی-از-دیدگاه-قرآن-لری-لیراوی
    محسن خواجه گیری /خداوند مئن قرآن ایفرمایه :  ای مردم شمانه وه یه زن...
ایل-لری-کرمان
  احد رستگار فرد /ایل بزرگ لری از ایلات بزرگ استان کرمان و رابُر است، لری...
بهتر-است-اول-خودمان-را-نقد-کنیم
   ابوالفضل بابادی شوراب /در فضای مجازی خواندم و دیدم که یکی از مجریان...
تاثیر-سبد-رای-محسن-رضایی-بر-انتخابات-96
  غلامعلی دهقان عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتدال و توسعه...
بیانیه-کمیته-صیانت-از-آب-چهارمحال-و-بختیاری-در-پاسداشت-۲۸-فروردین
  کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری در پاسداشت ۲۸ فروردین 1393...
  مجری برنامه بر لُر بودن آقای بیرانوند تاکید دارداما شوربختانه فرزند...
هیچ؛-سهم-لرستان-و-قوم-لر-از-کتب-درسی
  کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان چند سالی است که بدون کم و زیاد کردن...
معرفی-کتاب-شهر-های-تاریخی-لُرستان-فیلی
  معرفی اجمالی کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است. در فصل نخست به کلیات...
بالاخر-روحانی-لرها-را-رویت-کرد
   حسین زمانیان / در دولت روحانی نیز بسان دولتهای پیشین هیچ گامی در جهت...
 

 
 

ریش اسبئ و دریا شق 9

 

lدیندا پاروآ نه گرهد جلو خوس و مئن تاریکی صوو شرو کرد به پارو زیدن، و دیندا یه گری ز بال دریا سوا وابی.

 

محمد مومنی موگویی : او طرف تر یه سری قایق ری او ارهدن و ریش اسبی دنگ پارو زیدن هونو نه که ری او فشار ایوردن ای اشنی، همه سی گرهدن مائی  ارهدن مئنجقا دریا، ریش اسبی حس اکرد که غلوه داره ز بال دریا سوا ابو سی یو که بو بال دریا نی یو به نفتس و به جا هو نسیم بو خش و سرمست گری که مئن افتوزنون صو ز دیر دست بال دریا اورستاد ارسوند به بویاریس.

ریش اسبی ز دیردست برچ زیدن علفا دریایی نه مئن بال دریا ادید ای جاگه نه مائی گرا بس اگهدن گرداو گپ سی یو که اوچو یه سیلا گپی به پی آ هزار و سیصد مرت بی که سی جمشت او وه شیوات یه گرداو گپ و قیلی دراوده بی سی یم بی که دو بیشتر مائی یل که جوراجور بیین اوچو جم وابیه بیین، مئن ای گرداو که مائی یا سرگردونن نه مئن خوس داشت شؤا به شیوات یه گل سؤر بسته ادرؤد.

ریش اسبئ مئن تاریکی دراودن زله نه حس اکرد، هموجور که داشت پارو ازید بنگ فیچستن و وستن مائی یا بالنده نه که ز ریتراز(1) او ارهدن مئن پی آ  ز دیر و نزیک ای اشنی و ز مائی یا بالنده خوش ایوید سی یو که هونو چی همدرونگا(2) یه رنگ و مئرگرم  هو بیین که مئن او زئشت(3) اکردن.

دلس سی بالنده آ اسوخت خصوصند سی بالنده آ دریایی آ و پرستوآ که دمادم یوؤدن ری  او و هیچی نصیوسون نیبی تی خوس فرگ اکرد: که زندیی بالنده یل ز زندیی آئما غلوه سختره، غیر ز بالنده آ مائی دز که هونونی که غلوه گپ و قووین هدن سی چه ری به ری هونو پرستویل وا چنو ظریف و نازدار و مئصوم بون، وا یو دریا چنو بی مروت و عصوانیه، دریا همچنو که تره غلوه نازدار بو تره ئم غلوه بی رئم بو ای بالنده آ که سی گرهدن مائی گات وختی فیچ اگرن وابالا و گاتی فیچ اگرن وادوون سی زئشت کردن مئن دریا غلوه ظریف و لطیف راس وابینه.

ریش اسبی راجو به دریا چی لامار فرگ اکرد. همو لاماری که اسپانیایی یل هر گاتی که ز دریا خشسون بیا هونه به نوم جار اکنن،