دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396  

جدیدترین مطالب

به-مناسبت-روز-خلیج-فارس-خلیج-واژه-ای-لُری-ست
   محسن خواجه گیری لیراوی /در زبان لُری مردم جنوب ایران به خم، " خل "...
اقوام-و-تمسخر-قومیتی-از-دیدگاه-قرآن-لری-لیراوی
    محسن خواجه گیری /خداوند مئن قرآن ایفرمایه :  ای مردم شمانه وه یه زن...
ایل-لری-کرمان
  احد رستگار فرد /ایل بزرگ لری از ایلات بزرگ استان کرمان و رابُر است، لری...
بهتر-است-اول-خودمان-را-نقد-کنیم
   ابوالفضل بابادی شوراب /در فضای مجازی خواندم و دیدم که یکی از مجریان...
تاثیر-سبد-رای-محسن-رضایی-بر-انتخابات-96
  غلامعلی دهقان عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتدال و توسعه...
بیانیه-کمیته-صیانت-از-آب-چهارمحال-و-بختیاری-در-پاسداشت-۲۸-فروردین
  کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری در پاسداشت ۲۸ فروردین 1393...
  مجری برنامه بر لُر بودن آقای بیرانوند تاکید دارداما شوربختانه فرزند...
هیچ؛-سهم-لرستان-و-قوم-لر-از-کتب-درسی
  کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان چند سالی است که بدون کم و زیاد کردن...
معرفی-کتاب-شهر-های-تاریخی-لُرستان-فیلی
  معرفی اجمالی کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است. در فصل نخست به کلیات...
بالاخر-روحانی-لرها-را-رویت-کرد
   حسین زمانیان / در دولت روحانی نیز بسان دولتهای پیشین هیچ گامی در جهت...
 

 
 

هرور دس وه زونی، چئ بکم سیت

 

فرامرز درویشی (ویرا لرستانی) /

هرور دس وه زونی، چئ بکم سیت / دِمـازا دل­گرونی چـئ بکم سیت

 

هـرور[1] دس وه زونی، چئ بکم سیت

دِمــــــــــــازا دل­گرونی چـئ بکم سیت

وِه تاراج بُردنه خــــــــــــــــــاؤ و خیالت

هناســــــــه بئ­زِوُنـــی چـئ بکم سیت

ده آهـــــــــو خـــال سینه­ات نئ دیارئ

بهـــــــــــار نیفه­جــونی چئ بکـم سیت

نـه شاقــــــــه کؤگ کوه، نـه جـوم بردآؤ

غــمین پازنــــــــــــــونی! چئ بکـم سیت

گرئته یــــــــــال یافته­ن[2] اؤرئ دل تنگ

جــــــــــوو مرگ جوونی! چئ بکــم سیت

شلاله زلـــــــــــــــــف دخــــتر، راز یافـته

نمینم کِل زنـــــــــــونی، چـــئ بکم سیت

دِه دامــــــون باج مُـرشؤ[3]، نئ سؤارئ

بـــرار بئ­نشــونی، چئ بکــــــــــم سیت

هِــــنا مـَــــــــــــــــرو[4] دِه تنگِ ناامیدی

زن قــــــــــهرو زمــــونی چئ بکم سیت

نــوشته سیف­عالی[5] هـوم دل فلک­ناز[6]

گــمون بدگــــــــــــمونی، چئ بکم سیت

رفیق دل ویـــــــــــــــــــرا، هوم­راز اَفتاؤ

تـو شــؤجا مُرشؤخونی چئ بکم سیت[1] هرور: نام تنگه­ای در سفیدکوه

[2] یافته : نام یکی از قلل سفیدکوه

[3]  مرشؤ : مرشدخان، از خوانین چگنی که در جنگی قبیله­ای کشته می­شود

[4]  مَرو: نام تنگه­ای دیگر در سفیدکوه

[5]  سیف­عالی: نام پدر مرشدخان چگنی

[6] فلک­ناز: نام مادر مرشدخان چگنی