شنبه, 03 تیر 1396  

جدیدترین مطالب

گفتمان-لُرگرایی،-باید-ها-و-نباید-ها
   ابوالفضل بابادی شوراب / عدم بیان این تعاریف در جامعه،باعث رشد ذهنیت...
روستای-پران-پرویز
   احمد لطفی / پران پرویز یکی از روستاهای حال حاضر شهرستان پلدختر از...
در-کابینه-جدید-از-آقای-روحانی-وزرای-بختیاری-می-خواهیم
   علی منصوری / " این صدای نسل جوان وپیام روشن مردم بختیاری است "در...
مقدمه-ای-در-شناخت-لطفعلی-خان-زند
   دکتر نجم الدین گیلانی /فضل و فضیلت آنگاه ارزشمند است که بیگانگان نیز...
مطالبه-گری-فرزندان-لر-در-خون-نشست
   حمید لطفی / واقعه تروریستی دوازدهم رمضان ( 17 خرداد ) نه تنها تهران که...
«پیوستار-لُری»-و-جایگاه-آن-در-زبان-های-ایرانی-شمال-غربی-و-ایرانی-جنوب-غربی
  وهاب کریمی حسنوند، ابراهیم خدایی/ تاکنون نگاه فراگیر و تطبیقی به زبان...
اولین-کتاب-نثر-به-زبان-لُری-مینجایی
   توضیحاتی در خصوص کتاب متن های ادبی (فارسی_لری مینجایی)   سایز...
انتخابات-لرستان-و-دنیایی-که-به-کام-پوپولیسم-شد-تحلیلی-بر-انتخابات-شورای-اسلامی-شهر-خرم-اباد
  ابراهیم خدایی / انتخاب های موج سالارانه و غیر قابل پیش بینی دارای ریسک...
برنامه،جهت-وهویت-مدرن-لر-گفتارچهارم-جغرافیای-سیاسی-وهارتلند-لرها
  شیح جهانگیر محمودی /مولفه هویتی دیگری که باید قومیت لر به آن توجه کند،...
اشتراکات-اعراب-خوزستان-و-مردم-لُر
   محسن خواجه گیری لیراوی /علاوه بر اشتراکات مذهبی بسیاری از طوایف عرب...
 

 
 

هرور دس وه زونی، چئ بکم سیت

 

فرامرز درویشی (ویرا لرستانی) /

هرور دس وه زونی، چئ بکم سیت / دِمـازا دل­گرونی چـئ بکم سیت

 

هـرور[1] دس وه زونی، چئ بکم سیت

دِمــــــــــــازا دل­گرونی چـئ بکم سیت

وِه تاراج بُردنه خــــــــــــــــــاؤ و خیالت

هناســــــــه بئ­زِوُنـــی چـئ بکم سیت

ده آهـــــــــو خـــال سینه­ات نئ دیارئ

بهـــــــــــار نیفه­جــونی چئ بکـم سیت

نـه شاقــــــــه کؤگ کوه، نـه جـوم بردآؤ

غــمین پازنــــــــــــــونی! چئ بکـم سیت

گرئته یــــــــــال یافته­ن[2] اؤرئ دل تنگ

جــــــــــوو مرگ جوونی! چئ بکــم سیت

شلاله زلـــــــــــــــــف دخــــتر، راز یافـته

نمینم کِل زنـــــــــــونی، چـــئ بکم سیت

دِه دامــــــون باج مُـرشؤ[3]، نئ سؤارئ

بـــرار بئ­نشــونی، چئ بکــــــــــم سیت

هِــــنا مـَــــــــــــــــرو[4] دِه تنگِ ناامیدی

زن قــــــــــهرو زمــــونی چئ بکم سیت

نــوشته سیف­عالی[5] هـوم دل فلک­ناز[6]

گــمون بدگــــــــــــمونی، چئ بکم سیت

رفیق دل ویـــــــــــــــــــرا، هوم­راز اَفتاؤ

تـو شــؤجا مُرشؤخونی چئ بکم سیت[1] هرور: نام تنگه­ای در سفیدکوه

[2] یافته : نام یکی از قلل سفیدکوه

[3]  مرشؤ : مرشدخان، از خوانین چگنی که در جنگی قبیله­ای کشته می­شود

[4]  مَرو: نام تنگه­ای دیگر در سفیدکوه

[5]  سیف­عالی: نام پدر مرشدخان چگنی

[6] فلک­ناز: نام مادر مرشدخان چگنی

اضافه کردن نظر

نظرات خود را، حداکثر در 800 کاراکتر، به خط فارسی بنویسید. نظرات حداکثر ظرف 72 ساعت بازبینی می شوند و در صورت تایید و صلاح دید مدیریت سایت به نمایش در می آید.

کد امنیتی
تازه کردن